Số ca nhiễm Covid

SốcanhiễmCovid-19hômnaytạiViệtNamtăng41ca.Ảnh:Baochinhphu.TheothôngtintừBộYtếtối30/10,trong24giờqua, ...